Pracovní úrazy jsou velice nepříjemnou situací pro všechny strany. Znamenají spoustu problémů, občas dokonce i zkoumání příčiny a řešení podle toho, jak moc intenzivního charakteru daný úraz byl. Pokud ale vznikl při dodržení podmínek, tak se jedná o úraz, který by měla následovat náhrada.

V rámci této náhrady by měl zaměstnavatel poskytnout zaměstnanci finanční výši odpovídající závažnosti zranění. Jenže abyste opravdu měli na takové odškodění právo, tak potřebujete dodržet celou řadu pravidel. A ta nejdůležitější si řekneme právě dnes.

Vždy dodržujte bezpečnostní pravidla

Prvním velice důležitým pravidlem je už samotné dodržování bezpečnostních pokynů a pravidel pro dané pracoviště i konkrétní profesi. Pokud se totiž zjistí, že se stal úraz v případě, kdy jste, jakkoliv porušili bezpečnostní směrnice, tak zcela mizí jakákoliv povinnost zaměstnavatele vám odškodnění za pracovní úraz vyplácet.

Nečekejte s nahlášením pracovního úrazu

V moment, kdy se stane a dojde k pracovnímu úrazu, byste nikdy neměli, jakkoliv otálet. Zcela naopak by vaší první aktivitou měla být první pomoc a následné hlášení pracovního úrazu. A to dokonce i v případě, kdy se nejedná o váš vlastní pracovní úraz. Mnohdy totiž nemusí být po těžším úrazu konkrétní pracovník schopen nahlásit obratem situaci zaměstnavateli. Přitom samotné nahlášení úrazu je extrémně důležité kvůli tomu, že jinak může oponovat zaměstnavatel tím, že není jisté, zdali vznikl úraz opravdu v práci.

Podstatu úrazu lze měnit i později

Podstatnou úrazu se v tomto případě rozumí zranění, ke kterému doopravdy došlo. Může se totiž na první pohled zdát, že jde pouze o krátkodobou nepříjemnost v podobě namožení zad. Jenže se z toho zároveň může stát také permanentní problém se zády. Občas totiž trvalé následky po pracovním úrazu mohou vzniknout dokonce až dávno po jeho nahlášení a prvotním vyšetření. Podstata celého úrazu se tak může měnit i s opožděním. Reagovat byste na to přitom rozhodně měli už jenom kvůli tomu, že v takovém případě dostáváte právo na mnohem větší náhradu než doposud.

 

Similar Posts