Sú naozaj nenápadné, ale pre každého človeka sú úplne bežnou súčasťou obalov výrobkov, a pritom sú doslova technologickým zázrakom. Ide o čiarové kódy, ako sa používajú v dnešnom priemysle a logistike.

Na jednej strane je ich technológia nahraditeľná inými možnosťami, ale žiadna z nich nikdy nebola taká elegantná a efektívna, ako sa používanie čiarových kódov presadilo. Preto sa dnes pozrieme trochu hlbšie do sveta čiarových kódov a zistíme, čím sa vyznačujú.

Čo môžu čiarové kódy skrývať?

Prvou otázkou v dnešnom článku je, čo môžu obsahovať. Čiarové kódy určite nie sú všetky rovnaké, ale delia sa na niekoľko podskupín, ktoré môžu byť veľmi špecifické. Niektoré čiarové kódy kódujú len bežnú číselnú hodnotu, ale okrem nej môžu dynamické QR kódy obsahovať prakticky čokoľvek.

Takže asi najstručnejšia odpoveď je, že vždy záleží na konkrétnom type QR kódu. Ak je kód určený na konkrétnu operáciu, môže obsahovať rôzne údaje. Všetko potom závisí od jeho špecifikácií a kódovania.

Otázka čítania čiarových kódov

Okrem toho, že čiarové kódy môžu obsahovať rôzne údaje, môžu sa tieto údaje aj rôzne čítať. Zatiaľ čo čítačka je vo všetkých prípadoch viac-menej podobné technologické zariadenie, dôležité je, čo sa za kódmi skrýva. Na pozadí môžu čiarový kód čítať rôzne algoritmy, pričom každý z nich môže aj z toho istého kódu prečítať úplne iné údaje. To je to veľké kúzlo, ktoré majú čiarové kódy.

Už nie sú výsadou spoločností

Dlhý čas boli čiarové kódy doménou veľkých logistických a výrobných spoločností. To síce stále platí najmä pre štandardy, ako sú čiarové kódy EAN alebo Pharmacode, ale existuje aj množstvo kódov, ktoré môžeme používať. Či už ako generátory v účtovnom softvéri pre malé obchody, alebo ako generátor QR kódov dostupný online. Aj QR kódy, ktoré vidíme všade naokolo, sú typom čiarového kódu. A zaujímavosťou je, že vďaka svojim dizajnovým a obsahovým výhodám sú v súčasnosti najpoužívanejším a najobľúbenejším čiarovým kódom vôbec.

Similar Posts