Sklady jsou místem, které mnohdy dokáže využít opravdu velké množství nejen stejných, ale také velice specifických regálových systémů. Jednotlivé regálové systémy totiž mohou vedle svého všeobecného využití disponovat také využitím, které může být pro každý z nich plně individuální.

Podle zaměření konkrétního skladu tak není žádnou vzácnosti, že se naprosto běžně setkáváme s větším množstvím skladovacích systémů a regálů. A ty nejzajímavější z nich si zmíníme právě dnes.

Základní policové regály nikdy nezklamou

Jedná se o ty nejzákladnější regály, které vás mohou napadnout. I přesto jsou ale policové regály naprosto nepostradatelnou záležitostí celé řady skladů, archivů a podobných objektů. V případě klasických skladů mají největší využití tam, kde potřebujeme skladovat drobnější výrobky, nebo jsou výroby baleny v přehledných menších baleních. V takovém případě jsou pro nás policové regály nejen že nejlepším řešením, ale do značné míry také i tím nejlevnějším a nejdostupnějším.

Speciální systémy pro konkrétní účely

Mnohem častěji se ale spíše setkáme s tím, že jsou regálové systémy děláme individuálně podle toho, jaký typ skladu se jimi vybavuje. Můžeme se potkávat s mnoha variantami, které se odlišují hlavně podle váhy nebo atypického tvaru jednotlivých skladovaných položek. Například oblíbené konzolové regálové systémy umožňují skladování dlouhých předmětů jako jsou trubky, roury, namotané podlahové krytiny a mnohé další. Naopak paletové pak dokáží využít firmy, kde se na paletách běžně dopravují větší náklady.

Možnost individuálního přizpůsobení

Občas se ale můžeme potkat s opravdu velice specifickými požadavky na funkci systému jako takového. V takovém případě nám může být jedinou opravdu kvalitní službou individuální regálový systém, který umožňuje plně optimalizovat práci na daném místě. Většinou nejde o to, že by se vyráběly zcela nové druhy regálů. Naopak se takové systémy kombinují podle potřeb z různých již existujících typů tak, aby bylo možné přehledně a blízko u sebe skladovat komplety různých komponent.

Similar Posts